• 17 czerwca 2024

Nasz system oświaty zakłada obowiązkowe egzaminy na koniec ósmej klasy – tzw. egzamin ósmoklasisty. Jak przebiega sam egzamin. Ile mamy czasu na jego napisanie i ile punktów trzeba uzyskać? 

Ile trwa egzamin 8 klas?

Egzamin ośmioklasisty zdaję się z trzech przedmiotów.

• Język polski.

• Matematyka.

• Język obcy - dowolny język nowożytnyEgzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla każdego ucznia. Potwierdza poziom wiedzy kandydata na rzecz przyszłego kształcenia ogólnego. Pozwala podjąć dalszą edukacje w liceum, technikum lub szkole branżowej I lub II stopnia (np. w szkole policyjnej ).

Na egzamin trzeba przyjść punktualnie. W przypadku spóźnienia komisja egzaminacyjna może nie dopuścić do zaliczenia. Trzeba mieć czarny długopis i legitymację. Egzamin prowadzony jest w formie pisemnej, gdzie występują pytania typu zamkniętego (testy) i otwarte. Zabrania się używania telefonu. Egzamin jest nadzorowany przez co najmniej 2 nauczycieli. Udzielają instrukcji, doradzają w zadaniach, pomagają w wypełnianiu formularzy. Później prace sprawdzają specjalni egzaminatorzy. Są 2 terminy egzaminów:

• Główny (w maju).

• Dodatkowe (w czerwcu).

Przepisy jasno określają ile trwa egzamin ósmoklasisty. Na zrobienie wszystkich zadań jest od 90 do 120 minut – w zależności od przedmiotu. Najdłużej trwa egzamin z języka polskiego. Jest też najlepiej punktowany. Tutaj mamy aż 120 minut na napisanie egzaminu. W przypadku matematyki jest to 100 minut, a języka obcego 90 minut.

Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać egzamin 8 klasisty?

Dla wielu uczniów pewnym pocieszeniem będzie, że nie da się nie zdać egzaminu ósmoklasisty. Za trzy egzaminy można uzyskać w sumie 100 punktów. Te dolicza się potem do punktów ze świadectwa. Maksymalnie uczeń opuszczający szkołę podstawową, może mieć 200 punktów. Taki wynik oznacza w praktyce idealnie zdany egzamin i takie świadectwo. Im większą liczbę punktów zgromadzi na swoim koncie uczeń, tym większa dowolność w wyborze przyszłej szkoły średniej. Rezultat powyżej 170 punktów pozwala na dostanie się do najlepszych szkół ponadpodstawowych w Polsce. Te bowiem same decydują o progu punktowym, który należy przekroczyć, aby móc aplikować do danej placówki oświatowej.

Z punktu widzenia możliwych do uzyskania punktów najważniejszy jest język polski i matematyka. Egzamin ósmoklasisty pozwala tu uzyskać największą liczbę punktów. Aby dowiedzieć się, ile otrzymasz punktów, musisz pomnożyć wynik, który uzyskałeś na egzaminie przez współczynnik 0.35 w przypadku języka polskiego i matematyki i 0.3, jeśli chodzi o nowożytny język obcy. Uzyskany wynik jest dodawany do punktów uzyskanych ze świadectwa, a także tych, które otrzymaliśmy za start w olimpiadach czy za inne zasługi, które zostały docenione przez szkołę.

Choć jak wspomnieliśmy większa liczba punktów, pozwala nam na większy wybór przyszłej szkoły, to należy pamiętać, że niektóre placówki, zwłaszcza licea ogólnokształcące organizują dodatkowe egzaminy, zwłaszcza w przypadku dużej liczby kandydatów do nauki w danej szkole.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top