• 27 lutego 2024

Jednym z działów prawa jest prawo rodzinne. Reguluje ono wiele kwestii, które są istotne dla małżonków i ich dzieci, jasno z tego wynika, że prawo rodzinne dotyczy większości osób w naszym kraju. Przepisy prawa rodzinne zostały w Polsce zapisane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Na co dzień prawem rodzinnym większość z nas się nie interesuje, budzi ono zainteresowanie dopiero wtedy, gdy panujące w rodzinie stosunki zaczynają się psuć.

Kiedy powstał Kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest stosunkowo starą ustawą, liczy sobie niemal sześćdziesiąt lat. Ustawa ta została przyjęta dwudziestego piątego lutego 1964 roku, w życie weszła niemal rok później, bo na początku 1965 roku. Przez czas obowiązywania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wielokrotnie go nowelizowano, pojawiło się w nim wiele nowych przepisów, które regulowały wcześniej nie znane u nas kwestie, na przykład w 2009 roku zostały wprowadzone przepisy, które regulują kwestie dotyczące ustalenie i zaprzeczenia macierzyństwa, a wcześniej (w 1998 roku) wprowadzona została możliwość zawarcia ślubu konkordatowego.

Co jest przedmiotem prawa rodzinnego?

W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znalazły się  między innymi przepisy, które dotyczą zawarcia związku małżeńskiego. Uregulowane w nim zostały także kwestie odnoszące się do praw i obowiązków, które spoczywają na małżonkach. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje również sytuację prawną dzieci, które urodziły się w małżeństwie oraz stosunki, które wynikają z powinowactwa i pokrewieństwa. Do dobrego funkcjonowania rodziny znajomość przepisów zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie jest oczywiście potrzebna, prawo to przydaje się jednak wtedy, gdy stosunki w rodzinie przestają być poprawne.

Rodzina

Jakie są obowiązki rodziców wobec dzieci?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wiele miejsca poświęca obowiązkom ciążących na rodzicach w stosunku do ich dzieci. Zgodnie z zapisami, które znalazły się w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym rodzice mają nie tylko prawa, ale także obowiązki. Do obowiązków rodziców należy między innymi wychowywanie dzieci w odpowiedzialny sposób – zgodnie z prawem rodzic nie mogą ich zaniedbywać. Zgodnie z tym, co zostało zapisane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym obowiązkiem rodziców jest też wychowywanie dzieci tak, aby szanowały i akceptowały innych ludzi oraz ich poglądy i przekonania. Wychowując dzieci rodzice muszą troszczyć się o ich zdrowie i życie. Ich obowiązkiem jest zapewnienie im wyżywienie, ubrań oraz odpowiednich warunków mieszkaniowych. W świetle przepisów zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym obowiązkiem rodziców jest wpajanie swoim pociechom nie tylko zasad moralnych, ale także tych odnoszących się do współżycia społecznego. Rodzice, którzy  nie wywiązują się ze swoich obowiązków wobec dzieci, muszą liczyć się z ingerencją sądu rodzinnego, który podejmie odpowiednie działania mając na uwadze zawsze dobro dziecka – może na przykład  zawiesić, ograniczyć władzę rodzicielską lub nawet jej pozbawić.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top