• 25 lipca 2024

Decyzję o adopcji dziecka podejmuje w Polsce każdego roku kilka tysięcy osób, adopcja dziecka to dla wielu z nich jedyna szansa na zostanie rodzicami. Proces adopcji trwa na ogół kilka miesięcy, dla przyszłych rodziców adopcyjnych oznacza konieczności dopełnienia wielu formalności, kandydaci na rodziców są w tym czasie weryfikowani, przechodzą także szkolenia. Przez proces ten nie wszyscy kandydaci przejdą pomyślnie.

Jakie warunki mieszkaniowe do adopcji dziecka?

Modeli adopcji w Polsce jest kilka. Najbardziej powszechna jest adopcja dziecka pełna, która polega na tym, że rodzice adopcyjni przejmują władzę rodzicielską i ponoszą pełną odpowiedzialność za przysposobione dziecko. Po zakończeniu procesu adopcyjnego przysposobione dziecko zostaje włączone do rodziny, która je przysposobiła. Inny model to adopcja niepełna – osoby przysposabiające uzyskują pełnię praw rodzicielskich, ale przysposobione dziecko pozostaje członkiem rodziny biologicznej. Możliwa jest także adopcja dziecka ze wskazaniem – decyzja o tym, komu oddać dziecko należy do matki. Osoby, które zainteresowane są adoptowaniem dziecka powinny zgłosić się do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. To, jakie warunki mieszkaniowe muszą spełnić, zależy od danego ośrodka. Niektóre wymagają jedynie, aby dziecko miało zapewniony własny kącik do zabawy i nauki, ale są także i takie, które oczekują, że dziecko będzie miało własny pokój.

Adopcja dziecka

O co pyta psycholog przy adopcji dziecka?

Niezależnie od tego, na jaki model adopcji zdecydują się osoby, które chcą przysposobić dziecko, muszą dostarczyć zaświadczenie z poradni zdrowia psychicznego. Celem spotkania z psychologiem jest poznanie motywów adopcji, ale także predyspozycji psychicznych osób, które chcą zostać rodzicami. W czasie spotkania z psychologiem padają pytania o relacje rodzinne, życie codzienne, a nawet o zainteresowania i hobby. Kandydaci na rodziców zostaną zapytani także o to, dlaczego nie mogą mieć dzieci. Oprócz rozmowy kandydaci na rodziców muszą wypełnić niezwykle szczegółowe, zawierające mnóstwo pisemne testy. Służą one ocenie osobowości kandydatów na rodziców. Psycholog spotyka się zarówno z obojgiem kandydatów, jak i tylko z jednym z nich. Każdy z kandydatów otrzymuje oddzielne zaświadczenie od psychologa.

Co dyskwalifikuje do adopcji dziecka?

Osoby, które interesuje adopcja dziecka nie mogą być karane, powinny być także od kilku lat małżeństwem (adoptować dziecko mogą także osoby samotne), mieć dobry stan zdrowia oraz odpowiednie warunki finansowe, które pozwolą im na utrzymanie dziecka. Do adopcji dyskwalifikuje zły stan zdrowia, mniejsze szanse mają także osoby, które niedawno zakończyły dłuższe leczenie. Nikłe szanse na adopcję dziecka mają również kandydaci na rodziców, którzy przechodzą kryzys w małżeństwie. Niedojrzałość emocjonalna, aktualne przeżywanie żałoby po stracie dziecka również dyskwalifikują do adopcji. Opinię o kandydatach na rodziców adopcyjnych wydaje komisja kwalifikacyjna. Składa się ona z pracowników ośrodka adopcyjnego, lekarza, prawnika i psychologa.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top