• 17 czerwca 2024

Wyjazd do sanatorium przysługuje każdej osobie, która cierpi z powodu dowolnej choroby czy schorzenia i uzyskała od lekarza prowadzącego skierowanie na pobyt w sanatorium

Czy można jechać do sanatorium z osobą towarzyszącą?

Pierwszym i głównym celem pobytu w sanatorium jest leczenie. Do ośrodka z reguły zgłaszają się osoby chore, z polecenia lekarza prowadzącego. Leczenie sanatoryjne stanowi uzupełnienie głównego procesu zdrowienia. Nie jest to panaceum na wszystkie choroby, ale ma działanie pomocnicze.

Procedury lecznicze ustala lekarz prowadzący, w zależności od choroby pacjenta, wskazań i przeciwwskazań. Z reguły sanatoria zapewniają leczenie w głównych obszarach: układu oddechowego, układu mięśniowo-szkieletowego, urologii, ginekologii, układu pokarmowego, układu nerwowego, układu hormonalnego i układu krążenia. Stąd wyjazdu do sanatorium nie można traktować jako sposobu na urlop. Zwłaszcza że pacjent nie wybiera ani terminu wyjazdu, ani nawet miejsca pobytu.

Wiele osób stara się jednak aby nie jechać do sanatorium samemu, ale wraz z najbliższymi osobami. Stąd przewijające się często pytanie – jak wyjechać do sanatorium z mężem?

O pobyt w sanatorium może się starać każda osoba, która posiada ubezpieczenie zdrowotne. Samo leczenie jest kontynuacją procesu zdrowienia, a celem rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych, a także profilaktyka. Samo skierowanie nie przewiduje możliwości zabrania ze sobą dziecka, czy małżonka. Jeśli jednak zastanawiasz się jak wyjechać do sanatorium z mężem, to istnieje furtka.

Osoba towarzysząca może udać się wraz z tobą do sanatorium, ale na zasadach pełnej odpłatności za pobyt. Wlicza się w to koszt zakwaterowania, posiłki i ewentualne koszty zabiegów. Niestety, nawet jeśli dany ośrodek sanatoryjny wyrazi zgodę na odpłatny pobyt drugiej osoby, nie mamy gwarancji, że zostanie ona zakwaterowana w tym samym pokoju co my.

Seniorzy

Do kogo kierować wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium?

Skierowanie do sanatorium może wystawić każdy lekarz specjalista lub rodzinny, który ma podpisany ważny kontrakt z NFZ. W niektórych przypadkach oboje małżonkowie cierpią na podobne lub te same schorzenia i obojgu przysługuje prawo do pobytu w sanatorium. W takim przypadku możliwe jest złożenie wniosku o przydział sanatorium w tym samym okresie i miejscu.

Istnieje też możliwość wspólnego leczenia w przypadku, kiedy którykolwiek z małżonków ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub skończył 65 lat. Trzeba jednak zadbać, aby wnioski obu małżonków zostały w tym przypadku złożone w tym samym terminie.

Możliwy jest też wyjazd do sanatorium z dzieckiem. Najmłodsi pacjenci w wieku od 3 do 7 lat mogą jechać z opiekunem. Niestety pobyt tego ostatniego jest w pełni odpłatny. Kwota, jaką trzeb zapłacić za pobyt w uzdrowisku, waha się w zależności od miejsca od 1700 do 2500 złotych.

Bez względu na to, czy staramy się o wspólny pobyt z małżonkiem, czy jest to wyjazd z dzieckiem jako jego opiekunem, także w tym przypadku, nie ma możliwości decydowania o terminie wyjazdu i docelowym miejscu.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top