• 27 lutego 2024

Świeżo upieczeni rodzice mają prawo do wielu różnorodnych świadczeń, ojcowie, którzy chcą w pełni zaangażować się w opiekę nad narodzonym maluchem mogą skorzystać z tak zwanego urlopu tacierzyńskiego albo ojcowskiego. Na jakich zasadach urlopy te są przyznawane i jaki jest ich wymiar?

Czy urlop tacierzyński i ojcowski to to samo?

Urlop tacierzyński jest nazywany urlopem rodzicielskim bądź macierzyńskim, jest ściśle powiązany z tym drugim urlopem. Z tego urlopu możesz skorzystać tylko wtedy, gdy z wykorzystania części urlopu macierzyńskiego zrezygnuje matka dziecka.  Zgodnie z Kodeksem pracy mama dziecka musi wykorzystać czternaście tygodni urlopu macierzyńskiego, dopiero wtedy może wrócić do pracy i przekazać cześć urlopu, której nie wykorzystała ojcu dziecka. Urlop tacierzyński nie może zostać podzielony na części, musisz go wykorzystać od razu po narodzinach dziecka. Urlop ojcowski możesz wykorzystać później – jest to największa różnica między tymi urlopami. Wniosek o urlop ojcowski możesz złożyć w dowolnym momencie aż do dnia, w którym Twoje dziecko ukończy pierwszy rok życia.

Tata z dzieckiem

Jakie wolne przysługuje ojcu?

Prawo do skorzystania zarówno z urlopu tacierzyńskiego, jak i ojcowskiego przysługuje każdej osobie, która przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Nie ma przy tym znaczenia, czy podlega ona temu ubezpieczeniu obowiązkowo, czy też dobrowolnie. Oznacza to, że z obu tych urlopów możesz skorzystać nie tylko wtedy, gdy jesteś pracownikiem. Masz do niego prawo także wtedy, gdy pracujesz na umowę zlecenia albo prowadzisz własną firmę. O oba te urlopy możesz wnioskować nie tylko z tytułu urodzenia się dziecka, będą Ci one przysługiwać także, gdy zdecydujesz się przyjąć dziecko na wychowania jako rodzina zastępcza. Należą się one także z tytułu przysposobienia dziecka. Jako ojciec masz prawo również do urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka – wymiar tego urlopu wynosi dwa dni.

Kiedy ojciec może wziąć urlop tacierzyński?

Urlop tacierzyński możesz wziąć tylko pod warunkiem, że nie wykorzysta go matka dziecka. Wniosek o udzielenie tego urlopu musisz złożyć najpóźniej czternaście dni przed jego rozpoczęciem. Jak już wspominaliśmy, urlop tacierzyński i ojcowski przysługują nie tylko z tytułu narodzin dziecka, ale także z tytułu przysposobienia dziecka, które nie ukończyło siódmego roku życia.  Wymiar urlopu ojcowskiego to dwa tygodnie, możesz go wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach. Jeśli zdecydujesz się na to drugie rozwiązanie, pamiętaj, że żadna z części nie może być krótsza niż siedem dni. Urlop ojcowski możesz przebywać bez względu na to, czy w tym samym czasie mama dziecka wykorzystuje przysługujący jej urlop macierzyński. Za czas przebywania na urlopie tacierzyńskim przysługuje Ci zasiłek macierzyński w wysokości Twojego średniego wynagrodzenia, które otrzymywałeś przez ostatnie dwanaście miesięcy, za urlop ten nie płaci pracodawca, ale Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W czasie przebywania na urlopie tacierzyńskim nie możesz zostać zwolniony z pracy.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top